Saugus būdas neprarasti „OneDrive“ – duomenų atsarginės kopijos

Saugus būdas neprarasti „OneDrive“ – duomenų atsarginės kopijos „OneDrive“ yra svarbus „Microsoft 365“ elementas, leidžiantis lengvai sinchronizuoti, saugoti ir nuotoliniu būdu pasiekti duomenis. Įmonės visame pasaulyje pasikliauja „OneDrive“ dėl greitos failų sinchronizacijos ir bendradarbiavimo galimybių tiek dirbant biure, tiek namuose.

Kad ir kaip patogu būtų naudoti šį sprendimą, tačiau jis neturi pačių geriausių kibernetinio saugumo funkcijų. Nors „MS 365″ turi tam tikras integruotas „OneDrive“ duomenų apsaugos priemones, įmonės turi skirti laiko sukurti papildomas, specialias atsargines kopijas, kad apsaugotų debesyje saugomus duomenis.

Kodėl turėtumėte sukurti atsargines „OneDrive“ aplankų ir failų kopijas?

„MS 365“ vietinės duomenų saugumo parinktys yra ribotos. Ir „MS 365“, ir „OneDrive“teikiamos kaip SaaS paslauga, veikianti pagal bendros atsakomybės modelį.

Pagal šį modelį „Microsoft“ atsako už „MS 365“ programų infrastruktūrą, programų veikimo laiką ir kitas prieigos prie duomenų funkcijų, o naudotojai (įmonės) yra atsakingi už duomenų apsaugą pagal visus reikalaujamus atitikties ar saugojimo reglamentus, kurie gali būti susiję su organizacija.

Jei neįgyvendinsite tinkamos duomenų apsaugos praktikos, padidėja rizika prarasti svarbius failus, pavyzdžiui, atsitiktinai ištrinti ar susidurti su išpirkos reikalaujančio kenkėjiško programinio kodo virusais. Nors „OneDrive“ siūlo ištrintų duomenų saugojimo laikotarpį, įmonės turi veikti greitai ir užkirsti kelią atsitiktiniam duomenų praradimui.

Kalbant apie kibernetines atakas, pažangiosios grėsmės gali blokuoti prieigą prie įmonės sistemų, ištrinti duomenis iš vietinių įrenginių ir „OneDrive“ arba netpasinaudoti silpnais įgaliojimais ir įsiskverbti į jūsų organizacijos tinklą. Tokio scenarijaus atveju „MS 365“ apsaugos ir saugojimo parinktys negalės atstatyti duomenų praradimo.

Geriausia failus ir aplankus apsaugoti naudojant specialią atsarginių kopijų kūrimo programinę įrangą, kad būtų reguliariai ir nuolat daromos visos svarbiausios informacijos atsarginės kopijos. Turėdami kelias atsargines kopijas, saugomas tiek lokaliai, tiek debesyje, užtikrinsite, kad visada turėsite bent vieną lengvai prieinamą atsarginę kopiją, kad galėtumėte lengvai atkurti duomenis po incidento.

Atsarginės kopijos vaidmuo užtikrinant skaitmeninį saugumą

Kaip minėta, atsarginės kopijos taip pat užtikrina duomenų dubliavimą, nes keliose vietose saugomos kelios duomenų kopijos, kurios prireikus yra lengvai pasiekiamos. Galima apibendrinti tris pagrindinius duomenų atsarginių kopijų privalumus skaitmeniniam saugumui užtikrinti:

Duomenų praradimo prevencija (DLP)

DLP yra labai svarbi įvairaus dydžio organizacijoms, kad apsaugotų savo sistemas nuo pažeidimų ir piktavališkų bandymų pasisavinti duomenis. Patikimos atsarginės kopijos ne tik apsaugo nuo neįgaliotų trečiųjų šalių, bet ir leidžia greitai atkurti duomenis sutrikus sistemos veikimui. Tačiau, kad galėtų atkurti svarbius duomenis iš atsarginių kopijų, įmonės turi reguliariai testuoti ir stebėti savo atsarginių kopijų sistemas, kad užtikrintų optimalų tikslumą, veiksmingumą ir duomenų vientisumą, taip pat šalinti galimas problemas, kol jos netapo pažeidžiamomis sritimis.

Atkūrimas po nelaimių

Duomenys gali būti sugadinti arba prarasti dėl įvairių scenarijų – elektros energijos tiekimo nutraukimo, aparatinės įrangos gedimo, išpirkos reikalaujančio kenkėjiško programinio kodo virusų, kibernetinių piktavalių, stichinių nelaimių ir pan. Atsarginės duomenų kopijos suteikia įmonėms daugybę apsaugos lygmenų, kad būtų galima ištaisyti grėsmes, kartu sumažinant duomenų praradimą ir prastovas.

Apsauga nuo kibernetinių grėsmių

Pagal geriausią kibernetinio saugumo praktiką įmonės turi įgyvendinti įvairias duomenų saugumo priemones, pavyzdžiui, naudoti sudėtingus slaptažodžius, 2FA, tinkamai taikyti prieigos kontrolę, naudoti antivirusinę programinę įrangą, ugniasienes, darbuotojų švietimą, XDR ir kt. Tačiau kartais itin sudėtinga kibernetinė grėsmė gali apeiti visas apsaugos priemones ir perimti įmonės sistemas bei duomenis. Tokiu atveju lengvai prieinamos atsarginės kopijos gali leisti organizacijai persijungti į antrinę svetainę, tuo pat metu ištaisant pirmines sistemas ir atkuriant visus svarbiausius duomenis, kad būtų galima greitai atnaujinti verslo procesus.

Kaip atsirinkti, kokių duomenų kopijas atlikti

Toliau pateiktose gairėse pabrėžiamos svarbių failų ir aplankų, kurių atsargines kopijas reikia kurti, gairės.

Duomenų poveikis verslui
Pirma, geriausia skirtingus duomenis suskirstyti pagal jų galimą poveikį jūsų įmonei, jei šie duomenys būtų pažeisti arba prarasti. Kaip tai paveiktų jūsų kasdienę veiklą, klientus, pajamas ir reputaciją? Galite nustatyti, kokie duomenys yra labai svarbūs pagrindinėms įmonės funkcijoms – paslaugų teikimui, sutartims, sandoriams, užsakymų atlikimui, sąskaitų faktūrų išrašymui, ir pan. Be to, turite apsvarstyti, kokie duomenys reikalingi audito, atitikties ir teisiniams tikslams – finansiniai įrašai, asmens duomenys, mokesčių dokumentai ir t. t. Duomenims, priskiriamiems minėtiems elementams, turi būti teikiamas didžiausias atsarginių kopijų darymo prioritetas. Net jei „OneDrive“ yra sinchronizavimo paslauga, svarbiausiems duomenims reikia lengvos prieigos, todėl jie atitinka sprendimo perkėlimo reikalavimus.

Duomenų nepastovumas
Dažnai keičiamiems ar sparčiai augantiems duomenims reikia dažniau sinchronizuoti ir kurti atsargines kopijas, kad būtų užtikrintas nuolatinis nuoseklumas. Tokie duomenys gali apimti naudotojų veiklą, pardavimus ir inventoriaus informaciją. Taip pat reikėtų atsižvelgti į duomenis, gaunamus iš išorinių šaltinių (žiniatinklio analizė, daiktų interneto įrenginiai, socialinė žiniasklaida ir kt.).

Duomenų priklausomybė
Duomenis, priklausančius nuo kitų duomenų ar sistemų, reikia labiau sinchronizuoti ir

koordinuoti. Atliekant tokių duomenų atsargines kopijas juos taip pat reikia kruopščiai patikrinti. Tokie duomenys gali apimti indeksus, rodinius, svetimus raktus ir t. t. Be to, turite atsižvelgti į tai, kokie duomenys yra integruoti (arba kuriais keičiamasi) su kitomis sistemomis – ETL procesais, API, debesijos paslaugomis ir pan.

Duomenų dydis
Duomenų failai, pavyzdžiui, vaizdo įrašai, vaizdai ar garso įrašai, yra didesni, todėl jiems atkurti reikia daugiau vietos, laiko ir išteklių. Be to, turite atsižvelgti į tai, ar duomenys yra struktūruoti, ar nestruktūruoti (pvz., reliacinės / nereliacinės duomenų bazės), kad sinchronizuojant būtų lengviau naudoti išteklius ir optimizuoti saugojimo vietą.

Duomenų vertė
Taip pat turite atsižvelgti į duomenų indėlį į organizacijos strategijas ir tikslus.  Duomenis, kuriais gali pasinaudoti arba kuriuos gali panaudoti konkurentai, reikia aukščiausio lygio šifravimo ir ribotos prieigos (todėl gali būti netinkama sinchronizuoti juos su „OneDrive“ be tinkamo šifravimo ir naudotojų prieigos kontrolės). Tokie duomenys gali būti komercinės paslaptys, intelektinė nuosavybė arba konfidenciali informacija. Kitai jautrių duomenų grupei priklauso darbuotojų ir klientų duomenys arba sveikatos duomenys, kuriems taip pat reikalinga aukščiausio lygio apsauga.

Kokie yra skirtingi „OneDrive“ atsarginės kopijos darymo būdai?

„OneDrive“ failų ir aplankų atsargines kopijas į saugią saugyklą (lokalią arba tam skirtą debesį) galima kurti keliais būdais. Galite kurti atsargines „OneDrive“ duomenų kopijas kompiuteryje arba standžiajame diske naudodami žiniatinklio sąsają, išsaugoti failus išoriniame standžiajame diske naudodami „OneDrive“ sinchronizavimą arba naudoti profesionalų atsarginių kopijų kūrimo sprendimą, kad užtikrintumėte nuolatinę duomenų apsaugą.

Geriausia „OneDrive“ atsarginės kopijos kūrimo praktika

Atsarginių kopijų darymui naudojant tam skirtus lokalius arba debesyje esančius sprendimus gali būti taikomos kelios gairės. Panagrinėkime jas.

Maksimalus „OneDrive“ atsarginės kopijos kūrimo efektyvumas
Norint padidinti atsarginių kopijų kūrimo efektyvumą, reikia optimizuoti atsarginių kopijų saugojimo erdvę. Tam tikslinga įdiegti „OneDrive“ atsarginių kopijų saugojimo politiką. Taip atsarginių kopijų saugykloje bus atsikratoma senų, pasenusių atsarginių kopijų (automatiškai arba rankiniu būdu), kad atsilaisvintų vietos naujoms, taip sumažinant saugojimo išlaidas ir palengvinant prieigą prie duomenų. Čia svarbu atkreipti dėmesį, kad įvairiems duomenų tipams bus taikomi skirtingi saugojimo reikalavimai. Įmonės turi skirti laiko atsarginių kopijų saugojimo politikai suderinti su atitikties ir pramonės taisyklėmis, kad užtikrintų, jog visus reikalingus duomenis saugos tiek laiko, kiek reikia.

„OneDrive“ atsarginių kopijų saugumo aspektai
Kaip minėta, pagal „Microsoft“ pasidalijamosios atsakomybės modelį už duomenų apsaugą daugiau ar mažiau atsako naudotojai. Nors asmenys gali įgyvendinti rankines atsarginių kopijų strategijas, kad nukopijuotų ir saugiai išsaugotų „OneDrive“ duomenis neprisijungę prie interneto (arba atskiroje debesijoje), trečiųjų šalių atsarginių kopijų kūrimo sprendimai pasižymi geresnėmis duomenų apsaugos funkcijomis. Naudojant patikimą „OneDrive“ atsarginių kopijų kūrimo sprendimą, pavyzdžiui, „Acronis Cyber Protect Home Office“, užtikrinama, kad duomenys būtų apsaugoti keliais apsaugos lygmenimis. Programinė įranga siūlo pažangias kibernetinio saugumo funkcijas, apsaugančias atsargines kopijas ir užtikrinančias, kad į įmonės sistemas per kasdienius procesus negalėtų įsilaužti joks piktavalis. Be to, net jei netyčia ištrinsite „OneDrive“turinį, galite būti tikri, kad naujai sukurtų duomenų atsarginės kopijos jau yra automatiškai ir juos galima lengvai atkurti iš „Acronis“ debesijos (arba pageidaujamos lokalios saugyklos).

Reguliari stebėsena ir testavimas
Atsarginių kopijų stebėjimas ir valdymas yra labai svarbūs bet kuriai patikimai duomenų atsarginių kopijų strategijai. Reguliarus testavimas gali padėti užtikrinti, kad atsarginės kopijos veiktų ir būtų atnaujinamos taip, kaip reikalaujama pagal atsarginių kopijų planą. Periodiškai testuojant atkuriama „OneDrive“ atsarginė kopija, kad būtų patikrintas duomenų vientisumas ir patikrinta, ar visą duomenų atsarginių kopijų rinkinį galima sėkmingai atkurti, jei įvyktų nelaimė.

„OneDrive“ atsarginių kopijų šifravimas
Tiek asmenims, tiek organizacijoms labai svarbu užtikrinti atsarginių kopijų duomenų saugumą. Duomenų saugumas turi būti esminis pasirinkto atsarginių kopijų sprendimo elementas, užtikrinantis, kad tiek ramybės būsenoje, tiek perduodami duomenys būtų apsaugoti aukščiausio lygio šifravimu. Tai padės atremti bet kokius nesankcionuotos prieigos bandymus duomenų perdavimo ir saugojimo metu.

Atsarginių kopijų tvarkaraščiai: atsarginių kopijų atliko laiko nustatymas
Nors pavieniai asmenys gali pasikliauti laisvesniu atsarginių kopijų kūrimo grafiku, organizacijos turi skirti laiko griežtam atsarginių kopijų kūrimo grafikui, pagrįstam duomenų kūrimo ir naudojimo rodikliais. Reguliarus ir patikimas atsarginių kopijų darymas užtikrina, kad visi „OneDrive“ turinio duomenų pakeitimai būtų nukopijuoti ir perkelti į saugią lokalią arba debesijos saugyklą, taip sumažinant duomenų sugadinimo ir praradimo riziką. Tinkamai sudarytas atsarginių kopijų darymo grafikas leidžia įmonėms (ir asmenims) daryti atsargines „OneDrive“ failų kopijas tam tikru dienos (arba nakties) laiku ir visą savaitę. Taip galima užtikrinti minimalų atsarginių kopijų kūrimo proceso poveikį verslo sistemoms ir duomenų srauto pralaidumo naudojimui.

Saugokite „OneDrive“!

 Nors daugelis naudotojų gali manyti, kad „OneDrive“ yra savarankiškas atsarginių kopijų kūrimo sprendimas, sinchronizavimo ir bendrinimo platformos nepakanka svarbiausiems duomenims apsaugoti.

Norėdami užtikrinti atsarginių kopijų duomenų vientisumą ir prieinamumą, asmenys ir organizacijos turi reguliariai kurti patikimas „OneDrive“ failų ir aplankų atsargines kopijas. Tokias atsargines kopijas galima kurti rankiniu būdu arba naudojant specialų atsarginių kopijų kūrimo sprendimą, pavyzdžiui, „Acronis Cyber Protect Home Office“.

Nors rankinis metodas gali būti pigesnis, naudotojai turi skirti daugiau laiko ir pastangų atsarginėms kopijoms kurti, stebėti, testuoti ir apsaugoti duomenis.

Kita vertus, „Acronis“ patikima atsarginių kopijų kūrimo programinė įranga siūlo labai lengvai pritaikomus atsarginių kopijų kūrimo nustatymus, automatizavimo funkcijas ir aukščiausio lygio kibernetinio saugumo įrankius, kad užtikrintų duomenų vientisumą ir prieinamumą visuose „OneDrive“ įrenginiuose ir saugojimo sistemose.